Bouw - Algemeen

Hallo chiro-fans,

In juli 2012 vond de eerste vergadering van het bouwteam plaats. Na 4 jaar intens samenwerken werd het nieuwe lokaal in september 2016 in gebruik genomen. We hebben het lokaal ineens tot in de puntjes afgewerkt.  Je weet hoe anders de kleine werkjes blijven liggen.

 

We zijn nu 5 maanden verder en alles loopt perfect. De leiding draagt zorg voor het lokaal en de huur verloopt goed, waardoor we onze lening kunnen afbetalen. We hebben trouwens eind november de eerste schijf van de renteloze lening van de gemeente terugbetaald. Eind december hebben we vervolgens onze eerste lottrekking georganiseerd van de renteloze obligatielening en ook deze terugbetaling verloopt volgens plan. We zijn content dat we onze afbetalingen kunnen doen zoals voorspeld. Het geeft aan dat ons bouwteam goed werk heeft geleverd op alle vlakken. Bedankt!

 

En we blijven ons missie met veel goesting verder zetten. Niet alleen aan het nieuwe lokaal maar ook aan de bestaande lokalen. Op initiatief van de gemeente zijn alle jeugdlokalen in de gemeente Heist-op-den-Berg vorig jaar aan een audit onderworpen op vlak van verwarming en elektriciteit. Het doel was om de veiligheid en de conformiteit met de wetgeving na te gaan. De meeste jeugdlokalen dateren immers van vorige eeuw.

 

Ook wij dienen een aantal – kleine én niet-dringende – aanpassingen uit te voeren. De aanpassingen aan de verwarming in de Neetweg werden uitgevoerd door een erkend installateur en ondertussen ook terug gekeurd (en goedgekeurd). Een paar aanpassingen aan de elektriciteit worden in de volgende maanden uitgevoerd.

 

We krijgen ook vaak de vraag hoe het nu zit met de uitbreiding van ons speelterrein aan de Boonmarkt, een belofte van de gemeente van 2011. Het is een beetje de processie van Echternach. Er wordt vooruitgang geboekt doch tegen een slakkegangetje. De onteigeningsprocedure blijkt moeilijker dan beloofd en de gemeente wenst een totaalplan uit te werken voor de ganse Boonmarkt. Een project waar een extern studiebureel werd voor aangeduid en de betrokken verenigingen worden geconsulteerd. Deze werkmethodiek kunnen we appreciëren en wij hebben tijdens de overlegmomenten een constructieve inbreng gedaan. Wat ons dat gaat opleveren blijft onzeker tot vandaag want er ligt nog niets definitief vast. We rekenen wel op de belofte van de gemeente om – zoals trouwens voorzien in het RUP – een uitbreiding te voorzien voor chiro Hallaar (veld / speelterrein op hoek Boonmarkt – Langendijk). Wordt vervolgd.

 

We wensen nogmaals iedereen te bedanken die op één of andere manier heeft bijgedragen tot de realisatie van de nieuwbouw. Jullie hebben een goed werk gedaan en daar mag je terecht fier op zijn!