Vraag en antwoord

Waarom bouwen?

Er zijn verschillende redenen om een nieuwbouw te zetten. Ons chirolokaal aan de Neetweg – waar vandaag de -12 gevestigd is – heeft zijn beste tijd gekend. Bovendien staat het lokaal zonevreemd en vroeg of laat dient het dus te verdwijnen. Het is ook onze droom om de volledige chiro op 1 locatie onder te brengen. Elke week met 150 jongeren samen spelen.

 

Waar komt het gebouw?

Het gebouw komt te staan op het huidige speelterrein van de +12 aan de Boonmarkt, evenwijdig aan het huidige gebouw. Tussen de 2 gebouwen zal een ruimte van ongeveer 15 meter zijn.

 

Is er dan nog speelruimte?

Op de hoek van de Boonmarkt en de Langendijk ligt een terrein dat door de gemeente zal onteigend worden en bestemd is als speelterrein voor chiro Hallaar. We hebben aan de gemeente gevraagd om de onteigeningsprocedure te starten.

 

Is alles wettelijk in orde?

In 2012 is na een procedure van ettelijke jaren het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gefinaliseerd voor de ganse regio tussen de Lange Rechtestraat, Langendijk, Boonmarkt en Avereghtenlaan. In het RUP is vastgelegd dat de huidige terreinen bestemd zijn voor jeugdbewegingsactiviteiten en dat de te onteigenen grond recreatiegrond wordt.

Ons huidig speelterrein is eigendom van het OCMW Heist-op-den-Berg. We hebben met het OCMW een nieuwe erfpachtovereenkomst ondertekend voor een periode van 50 jaar.

 

Wie gaat er bouwen?

We hebben een VZW opgericht die de bouw officieel zal oprichten. De naam van de VZW ligt voor de hand: ‘VZW Chiro Hallaar’.

Tegelijkertijd hebben we een bouwcomité opgericht met vertegenwoordigers van de ouders, oud-leiding en leiding. De leden van het bouwcomité zijn ook lid van de VZW en zij coördineren alle bouwactiviteiten.

 

De effectieve grote bouwwerken laten we uitvoeren door erkende aannemers. In de eindfase zullen we mogelijk een aantal zaken uitvoeren met hulp van sympathisanten.

Indien je een goed idee hebt, iemand kent die ons goedkoop materiaal kan leveren, indien je ons wil bijstaan voor bepaalde zaken….. mag je ons altijd contacteren via bouw@chirohallaar.be

 

Hoe zal het gebouw eruit zien?

Klik op deze link en je krijgt een idee van het gebouw.

Het gebouw herbergt 7 lokalen, een keuken, refter, berging en de nodige sanitaire voorzieningen inclusief douches.

 

Wordt het gebouw verhuurd?

Ja, en wel voor 2 redenen: als eerste willen we het gebouw verhuren om de afbetaling van het gebouw mee te financieren. Daarnaast zou het zonde zijn om dergelijk gebouw slechts een halve dag per week te gebruiken. Het gebouw zal in de zomer verhuurd worden voor (2) kampen. In de weekends kunnen wij het gebouw gebruiken voor onze activiteiten of wordt het verhuurd voor ‘lokaalvriendelijke’ activiteiten zoals communiefeesten. Fuiven en dergelijke zullen niet toegelaten worden.

 

Wat gebeurt er met het huidige lokaal aan de Boonmarkt?

Dit lokaal zullen we in de toekomst nodig blijven hebben. We beschikken niet over voldoende financiële middelen om een lokaal te zetten waar we alle groepen – zowel jongens als meisjes – kunnen huisvesten.

 

Het lokaal kan zeker aan de buitenzijde een opsmukbeurt gebruiken en geeft misschien de indruk dat het ‘versleten’ is. Dit is echter een verkeerd beeld. De lokalen zelf aan de binnenzijde zijn ruim en nog in goede staat.

De keuken dient wel ooit vernieuwd.

 

Wat gebeurt er met het lokaal aan de Neetweg?

Dit lokaal staat zone-vreemd en dient vroeg of laat te verdwijnen. Bovendien is dit lokaal het minst in orde van beiden.

 

Is het verantwoord om dergelijk gebouw voor een chiro te zetten?

Als chiro hebben we nu eenmaal lokalen nodig om onze werking te doen. We zetten onze jeugd nu eenmaal niet graag op straat.

Het vraagt inderdaad een serieuze financiële inspanning. Bouwen doe je niet elk jaar en geven daarom de voorkeur een deftig gebouw neer te zetten. Tegelijkertijd hebben we ons financieel plan zo opgesteld dat we geen risico lopen voor de werking van de chiro. Met de lopende activiteiten en met de verhuur van de lokalen kunnen we de renteloze lening terugbetalen.